Uthyrning

MODERNT– ENERGIEFFEKTIVT – ANVÄNDARVÄNLIGT

Alfamodulprodukterna tillverkas i toppmoderna europeiska produktionsanläggningar. Våra tillverkare tillämpar säkra kvalitetskontrollsystem, CAD design och 3D modellering.

Våra uthyrningsprodukter uppfyller närapå kraven som ställs för permanenta konstruktioner. Modulerna är certifierade* i alla europeiska länder. I utbildningslokaler efterlever vi lagstadgade normer och designstandarder som styr ventilation, belysning, vattentillförsel och utrymningsvägar.

* inkl. Eurocode CLPR /ISO 9001 

 

Energigaranti

Varje objekt får ett certifikat gällande energieffektivitet. På detta sätt kan kunden vara säker på att energiförbrukningen håller sig inom godkända gränser redan från första början.  Om kunden tecknar ett underhållsavtal med oss, kan vi erbjuda en energiförbrukningsgaranti (och kommer då att stå för alla eventuella överskridande energikostnader själva).  Modulkonstruktioner kan anslutas till fjärrvärmenät.
 

Vi ordnar med: 

 • planläggning och design, byggnadslovs underlag
 • moduler som matchar planritningen
 • möbler och utrustning
 • transport och installation
 • standardbelysning för modulerna i enlighet med användarens krav
 • ventilation som uppfyller ställda krav (t.ex. utbildningslokaler)
 • luftkonditionering och värmesystem enligt kontraktet
 • ström- och ITC-kablar
 • centraliserad styrning och underhåll av hela byggnaden

För krävande väderförhållanden kan man välja sadeltak eller lutande tak.

Två produktgrupper

 
A  STANDARDLOKALER
avpassade som standardnivå för tillfälliga lokaler.  Modulerna kan staplas för att bilda tre våningar, samt även fem våningar förutsatt att specialförstärkning används.  Lokalerna har antingen fasta eller mobila vägar, efter önskemål. Den modula lösningen kan alltid avlägsnas och återinstalleras.
 

Mått

          yta 7,5 m2
  bredd     2-3 m –
  ängd  3-9 m –
Maximal invändig höjd 3000 mm    

 

 

 

B  OFFENTLIGA LOKALER
Vårt utbud av lokaler som erbjuds till den offentliga sektorn inkluderar moduler avsedda för utbildning och daghem samt liknande syften. Moduler för specialändamål passar dessutom för den mest utmanande användningen, t.ex. sjukhus eller hygienutrymmen eller till och med representationskontor.
Dimensionerna som erbjuds är samma som för standardlokalerna (Grupp A), dock är den maximala invändiga höjden 3500 mm.

 • Material för golvbeläggning – t.ex. klinkers
 • Lösningar för krävande interiör
 • Sänkta tak
 • Burspråksfönster och terrasser
 • Skräddarsydda layoutlösningar
 • U-värden som matchar de för permanenta konstruktioner

 

Uusimmat