Referenser

Vår nya verksamhets nyckelpersonal, så väl som våra leverantörer, har ackumulerat grundlig erfarenhet inom uthyrning och modulbaserad konstruktion av flyttbara lokaler: mångsidiga lösningar för tillfälliga lokaler (skolor, daghem), fältkontor för större indusriprojekt, VIP-lokaler, hygieniutrymmen, torkutrymmen…

COO Jukka Lehtinen har ackumulerat grundlig erfarenhet inom projektledning, logistik, utrustningsuthyrning så väl som modulbaserade konstruktioner. Jukkas senaste befattning var hos en global marknadsledare inom lokal-uthyrningsbranschen. Hans långa och breda förtrogenhet med verksamheten skapar goda förutsättningar för att tillämpa olika tillvägagångssätt och föra in nya idéer till branschen.

 Alfamodul_torpparinm_1_www Torparbacken skola, Helsingfors stad 2/2014
ca. 240 m2
– moduler av träd
– design och montering 14 veckor
– uthyrningsperiod 5 år
– energiklass C
– ventilation, värmeåtervinning, klass D2
– elvärme
 Alfamodul_Jyvaskylanlyseo_asennus Jyväskylä Lyceum, Jyväskylä Educational 12/2013
1200 m2
– 500 studenter + 45 lärare
– design och montering 14 veckor
– uthyrning period 4 år
– energiklass C
– ventilation, värmeåtervinning, klass S2
alfamodul_www_sjoki_out1_210x158
Uppvakningsavdelningen, Seinäjoki sjukhus 11.4.2012
27 moduler, ca. 400 m2
– leverans, slutförande installation
– ventilation, värmeåtervinning
– planerings- ja monteringstid totalt 10 veckorinklusive
VVS-installation (sjukhus standard)
– en trappa och korridor inomhus
Rajakyla_fk-1u

Rajakylä skola, Uleåborg 10.7.2012

38 moduler,ca. 520 m2
66 studenter + 12 anställda
– leverans, slutförande installation
– ventilation, värmeåtervinning, energiklass B
– montering 5 veckor– leveransen omfattade utrustning i klassrummen
– sadeltak (korrugerad plåt)
– extern vatten-och reningsverk
P1020397

Pirilä daghem, Kempele 1.4.2012

47 moduler, ca.600 m2
80 barn + 12 anställda
– leverans, slutförande installation
– ventilation, värmeåtervinning, energiklass B
– planerings- ja byggningstid 6 veckor tillsammans
– installation 4 veckor (ingår i inredning ochutrusting av kommunen)

 Alfa_valvomo_tre1
Kontrollrum av en stor ingenjörsföretag
vid Tammerfors trakten, 1.3.2012
8 moduler, n. 120 m2
– leverans, slutförande installation
– ventilation, värmeåtervinning
– installation i 2 våningar, 3 dygn
– inredning av byråer och sociala utrymmen, torkskåp

 

 

Uusimmat