Tjänster

 

Nyckelfärdigt – skräddarsydda lösningar – tilläggstjänster

 

“Nyckelfärdig“ tjänst

 • uthyrning eller försäljning av lokaler i enlighet med avtalad plan
 • design (arkitektonisk, strukturell och HEPAC)
 • transport
 • installation
 • underhåll under uthyrningsperioden
 • nedmontering och avlägsning

 

Skräddarsydda lösningar

 • arkitektoniska designtjänster i enlighet med kundens specialkrav
 • värmesystem, t.ex. anslutning till fjärrvärmesystem
 • lätta mellanväggar, inte bundna till modulsektionens dimensioner
 • innertakslösningar
 • materialalternativ för mellanvägar
 • utvändig beklädnad för beställning
 • färgalternativ inomhus och utomhus, t.ex. i enlighet med RAL-kartan
 • kundens egna text, skyltar och logos

 

Tilläggstjänster

 • underhållsavtal som omfattar de uthyrda lokalerna
 • IT-tjänster
 • torkutrymmen och torkar för personalutrymmen
 • varma, uppdelade och hyllförsedda förvaringscontainrar
 • inbrotts- och brandlarm
 • grundarbete
 • septiktankar för sanitärutrymmen, och dess tömning
 • materialleveranser för sanitärutrymmen och personalutrymmen
 • säkerhetslåsning, låstjänster

 

Uusimmat