Renditooted

AJAKOHASTUS – ENERGIASÄÄSTLIKKUS – KASUTUSHõLPSUS

Alfamoduli tooted valmivad tänapäevastes Euroopa tehastes. Meie lepingulistel tootjatel on töötav kvaliteedikontroll ning CAD-disaini ja 3D-mudeldamise võimalused.

Meie renditooted täidavad peaaegu püsihoonetele seatud nõuded. Moodulid on sertifitseeritud* kõigis Euroopa riikides. Koolitusruumides järgime õhuvahetuse, valgustuse, veekraanide ja väljapääsude osas norme ja ehitusstandardeid.

 

*mh Eurocode CLPR / ISO 9001

 Meie … PDF

Energiagarantii

Energiasäästlikkuse tõend antakse igale objektile. Nii saab klient eelnevalt, et energiakulu püsib lubatud piirides. Neile, kes sõlmivad meiega hoolduslepingu, pakume energiakulu garantiid  ning maksame kokkulepitut ületava energiakulu eest).

Moodulhooned saab ühendada kaugküttega.

 

Meie poolt on:

 • projekt ja ehitusloaplaanid
 • põhiplaani kohased moodulid
 • mööbel ja lisaseadmed
 • transport ja paigaldus
 • kasutaja vajadusi arvestav modulite põhivalgustus
 • nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem (nt koolitusruumides) õhu konditsioneerimine ning küttesüsteem vastavalt lenpingule
 • elektri- ja ITC-kaablid
 • kogu hoone tsentraliseeritud valve ja hooldus

Nõudlikeks ilmastikuolude puhuks on võimalik valida hari- või kaldkatus.

 

Kaks tootegruppi

A PÕHIRUUMID

sobivad tavataseme ajutisteks ruumideks. Mooduleid saab virnastada kolmeks, eritugevduste abil isegi viieks korruseks. Ruumid projekteeritakse kas statsionaarsete või vahetatavate seintega, olenevalt vajadusest. Moodullahendust saab alati uuesti teisaldada ja paigaldada.

Mõõtmed:

          pindala 7,5 m2
  laius 2-3 m –
  pituus  3-9 m –
Maximal invändig höjd 3000 mm    

 

 

 

Sisekõrgus max 3000 mm.

 

B AVALIKU SEKTORI RUUMID

Avalikule sektorile pakume koolitus-, lasteaia- jm kasutuseks sobivaid mooduleid. Eritaseme moodulid sobivad ka nõudlikeks otstarveteks nagu haigla- ja puhasruumideks või esinduskontoriteks.

Mõõtmed samad nagu põhiruumidel (grupp A), sisekõrgus max 3500 mm.

 • Põrandamaterjal nt keraamiline plaat
 • Nõudlikud sisustuslahendused
 • Madalamad laed
 • Ärklid ja terrassid
 • Individuaalsed põhiplaanid
 • Püsihoone tasemel U-väärtused

 

Uusimmat